Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017Let's Workout...
Workout Sunday!

Dorothy Perkins drawstring hoodie
€33 - dorothyperkins.com
Padding vest
€12 - hm.com
Pilot multicolor legging
€23 - pilotuk.com
NIKE black trainers
€80 - very.co.uk
Adidas polyester backpack
€45 - topshop.com
Sports wrist watch
€11 - rosegal.com
Tech accessory
€310 - apple.com
Sole Society adjustable baseball cap
€23 - solesociety.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου