Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017Today's Outfit!Today's Outfit!

Topshop polka dot top
€46 - topshop.com
MANGO blue skinny jeans
€74 - mango.com
Full Tilt pendant jewelry
€4,63 - tillys.com
Purple sunglasses
€10 - gojane.com
Travel bag
€14 - vestry.com
Chanel lipstick
€34 - orchardmile.com
Mac cosmetic
€15 - selfridges.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου