Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Workout Sunday!

Workout Sunday!

NIKE cropped shirt
€30 - nordstrom.com

Topshop
€45 - topshop.com

Fila track jacket
€68 - topshop.com

Sports backpack
€8,93 - mingalondon.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου